Chào mừng bạn đến với trang web phutungabc.com của chúng tôi. Chính sách bảo mật này được thiết lập để giải thích cho bạn cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu bổ sung liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin sau đây từ bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi:

  • Thông tin cá nhân: Để sử dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi, bạn có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của mình, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin thanh toán.

  • Thông tin về hoạt động trực tuyến: Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm trang web bạn truy cập, các trang mà bạn xem và thời gian bạn dành trên trang web của chúng tôi.

  • Thông tin về thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành và thông tin khác liên quan đến định dạng thiết bị.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để:

  • Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.

  • Quản lý tài khoản của bạn và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn.

  • Liên hệ với bạn để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi.

  • Phân tích hoạt động trên trang web của chúng tôi để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

  • Đáp ứng yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba khi chúng tôi tin rằng điều đó cần thiết để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi sẽ xoá thông tin của bạn khi không còn cần thiết hoặc khi bạn yêu cầu chúng tôi xoá thông tin của bạn.

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi sử dụng.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc lại chính sách bảo mật của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin:

Hotline: 0949.382.972

Email: [email protected]