[Video] Lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, lọc nhớt, lọc dầu diesel nhiên liệu xe Nissan Navara của JS Asakashi Nhật Bản

Lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, lọc nhớt, lọc dầu diesel nhiên liệu xe Nissan Navara của JS Asakashi Nhật Bản

Hãng sản xuất: JS Asakashi
Xuất xứ: Nhật Bản
Mã sản phẩm/mã phụ tùng Nissan:
● A0621: 16546-4JA1A, 16546-4JA1B, 16546-4JM1A, 16546-4KV0A
● A2016: 16546-EB70A, 16546-EB70D
● AC0272: 27277-4JA0A, 27277-4JA0B, 27277-4KH0A, 27277-4KJ0A, 27277-5XA0A
● AC22005SET: 27274-EB700, 27274-EB725
● AC2507SET: 27274-9CH0A, 27274-EA000, 27277-VR00A, 999M1-VR056
● C103J: 15208-W1103, 15208-W1110, 15208-EB70D, 17321-32432, 15208-W1191,…
● C224J: 15208-1HC0A, 15208-31000, 15208-3J400, 15208-95F0A, 15208-9F60A,….
● FE0068: 16403-4KV0A, 16403-LC40A
● FC226J: 16400-18A20, 16400-58N00, 16400-8E100, 16403-59E00, 16403-05E00,….

Lọc gió động cơ A0621

Kích thước: 255x202x50mm
Dùng cho:
● Nissan Navara 2.3L 2014, 2015, 2016, 2017
● Nissan Navara 2.5L 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
A0621

Lọc gió động cơ A2016/A2512

Kích thước: 265.5×188.5×39.6mm
Dùng cho:
● Nissan Navara 2.5L 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
A2016

Lọc gió điều hòa AC0272

Kích thước: 216x200x32mm
Dùng cho:
● Nissan Navara 2.3L 2014, 2015, 2016, 2017
● Nissan Navara 2.5L 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AC0272

Bộ 2 lọc gió điều hòa AC2507SET

Kích thước: 258×101.5×24.5mm
Dùng cho:
● Nissan Navara 2.5L D40M 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
● Nissan Navara 3.0L D40M 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
AC2507SET

Bộ 2 lọc gió điều hòa AC22005SET

Kích thước: 250x95x20mm
Dùng cho:
● Nissan Navara 2.5L D40TT 2012, 2013, 2014, 2015
● Nissan Navara 2.5L D40T 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
AC22005SET

Lọc dầu diesel nhiên liệu FC226J

Dùng cho:
● Nissan Navara 2.5L D22 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
● Nissan Navara 2.5L D40T 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
FC226J JS Asakashi

Lọc dầu diesel nhiên liệu FE0068

Dùng cho:
● Nissan Navara 2.5L 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
FE0068 JS Asakashi

Lọc nhớt C224J

Dùng cho:
● Nissan Navara 2.5L D23S 2021, 2022
● Nissan Navara 2.5L D40T 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
● Nissan Navara 2.5L D40TT 2012, 2013, 2014, 2015
C224J JS Asakashi

Lọc nhớt C103J

Dùng cho:
● Nissan Navara 2.5L 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
C103J
Xem thêm phụ tùng Navara tại:
Mua sản phẩm tại:
Số điện thoại: 0949382972

 

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời